cargoorder

Łatwa organizacja

Z łatwością zarządzasz wszystkimi oddziałami firmy. Twórz zamówienia wewnętrzne na produkty i towary zgodnie z potrzebami oddziału.

Łatwe zarządzanie produktami i artykułami

Dodawaj i edytuj wszystkie produkty i pozycje w uporządkowany sposób.

Eksportuj zamówienia wewnętrzne

Możesz zamienić wewnętrzne polecenia na polecenia transportu dla modułu CargoPlanning. W ten sposób możesz publikować oferty transportowe dla wszystkich przewoźników zarejestrowanych w CargoPlanning.

Zarządzanie klientami i dostawcami

Dodawaj i zarządzaj wszystkimi klientami i dostawcami w jednym miejscu.

Integruje się i komunikuje z systemami ERP

Możesz przesyłać dane do lub z SAP / ERP i pobierać raporty ofertowe, aby uzyskać przegląd i szczegółową analizę swoich ofert.